Esteu aquí: Inici Secretaria impressos Normes utilització equips informàtics

Normes utilització equips informàtics

NORMES D'UTILITZACIÓ DELS EQUIPS INFORMÀTICS


Benvinguts a la xarxa informàtica de l'IES Terra Roja.


Per tal de gaudir de les instal·lacions informàtiques del centre és convenient respectar un seguit de normes d'obligat compliment per part dels alumnes usuaris.A les sales d'informàtica només es pot estar amb la presència d'un professor/a responsable. En cap cas poden romandre els alumnes sols.


No més es pot accedir a les màquines amb nom d'usuari i contrasenya personal. En cas de no tenir, s'ha de demanar a coordinació informàtica a través del tutor/a del curs.


En cas de fallida del maquinari o de la connexió a internet els alumnes no poden canviar teclats, ratolins, altaveus, ... Només el professor/a responsable de l'aula ho farà seguint el seu criteri.


Recordeu sortir de la sessió en acabar. En cas contrari qualsevol persona podria fer malbé el vostre treball.


Comuniqueu qualsevol incidència al professor/aRecordeu:

  • No es pot menjar a les aules d'informàtica.

  • No es pot tenir música que destorbi els treballs de la resta d'alumnes.

  • Tot i que la xarxa informàtica del centre és de lliure accés per tothom, la navegació per Internet queda registrada amb el nom de l'usuari i la màquina des de la que s'ha treballat. Mireu de ser curosos amb les pàgines que visiteu.

  • La negligència o mala utilització del material comportarà una falta greu i el pagament corresponent de les despeses ocasionades.