Esteu aquí: Inici Usuaris Xavier Teruelo Imatges de Linkat-SUSE 11.4

Imatges de Linkat-SUSE 11.4

Per cortesia del INS Terra Roja us oferim els enllaços a les imatges dels portàtils del centre en disc sencer -amb swap i tot el necessari-. Estan preparades i es poden restaurar amb un clonezilla qualsevol. Incluen el darrer nucli disponible per a la Linkat (3.4) i les especificacions del sistema han estat alterades per optimitzar el funcionament en la mesura de les meves possibilitats. Gràcies a tothom per la paciència.

 

Per facilitar el moviment l'imatge ha estat partida en paquets de 300 MB que han de ser descomprimits per reconstruïr la carpeta on hi ha els fitxers. Recordeu que calen 4GB per cadascuna

 

Toshiba NB-200. (13 paquets)

MD5SUMSSHA1SUMS
a3e804a717af34bde44b81dc4eb927aa  Info-dmi.txt
9265166c58d432616fc3776e6e1a8f86  Info-lshw.txt
bfe4572bd77ea5c09acb43eaa7aaf3b6  Info-lspci.txt
40565c961b34dee948edd659a9d01b0c  Info-packages.txt
84f6bf10d84c171a2630a153ac12411b  disk
78e2ef5db5a5ae565f0126754ae33c6a  parts
4124f244617430ca540a5559ed26becf  sda-chs.sf
9fdab0da36af9c471729e9d40374cd2e  sda-hidden-data-after-mbr
f9441f53312a77001f664bc20c62e92d  sda-mbr
e343880a1a286085b0278c459882bf18  sda-pt.parted
3d6d5bb3d81f584509e5ed33721f7eaa  sda-pt.sf
b3fbefe03afca013c50b57bba1441a63  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
80c1d8977b70d9eaa7a767691b2a7e86  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
c5f722fd0cd2d6d798471b4486c10fdc  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
725aceaacf73b69ae0aa23ed6d145733  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
66a44defb92cf77de93745d415a562bf  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
aa996aaa6f507b13f774febefb5dfc8a  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
39f7c683cc350108d7d2710c910e2e42  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
4caeb210cfd3447851a610b61a5fb1bc  swappt-sda1.info
f28bf637a158d6756fe5de584a4edad448034718  Info-dmi.txt
1faf3ab86ebf6865099fbd5c014e14e3d11e1cfb  Info-lshw.txt
c2daa2a89410d9b3abe913732a8f10cc2e2ae0b1  Info-lspci.txt
43e22b1829c1ce90ecd3ddc084c3286372c6c09e  Info-packages.txt
a8468f513d3f4b0b5b6e376e5b7b01439bd61ebe  MD5SUMS
8fdca4e3395cc1b00dcc5438212ce344f7873a8f  disk
4781b9086ca835aeb4f1a52c61692e307c468d79  parts
7168ff0d76577b3dbc0715e8367007bc4e1e3321  sda-chs.sf
4ecd3fcf5221d925c76d69aef40dc675532c39ec  sda-hidden-data-after-mbr
b55e056b2be5693690e10c9c32d14da89a70a057  sda-mbr
3d01c65ebb7d729e4f319f8f292ea40c186482a2  sda-pt.parted
92a21018f4bd8210c9229fe668c74f2e026f3a41  sda-pt.sf
a7e7bfa46a0ac7e03f2cc5da38d117982b51d3fe  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
2688ca81fe62b0033f2e186b26b91fcb76a9b035  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
c16db87752ab3f5236b7fe2eb801d86a5e45ee21  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
98d231f15e3bd29dccf546ee8be5d8bf0890b020  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
5e1fcbeb457af9279e13abbca59d9594339a7478  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
7482237a9a5cc9656d9ef150ae92ae1407911a3c  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
69dca80cd780cb7de4614111016e33fc08b96e50  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
cbe647dc0deb73c88e533fe4e9eb1d63225ffd0f  swappt-sda1.info

 

Toshiba NB-250. (12 paquets)

MD5SUMSSHA1SUMS
18e79febe870be3ede60cd9af3217c0a  Info-dmi.txt
6655fe6fdf431a81b497b17bb179529b  Info-lshw.txt
8d39dc373fd197638024800afcdb91f6  Info-lspci.txt
ec31b12331e043df233f24de63038d22  Info-packages.txt
1956508c739aa8b096cab0309d019342  clonezilla-img
84f6bf10d84c171a2630a153ac12411b  disk
78e2ef5db5a5ae565f0126754ae33c6a  parts
4124f244617430ca540a5559ed26becf  sda-chs.sf
fcc78c530918ee3334db54df4a612c6c  sda-hidden-data-after-mbr
654dbebaa3c45fc5a5d335a551c52883  sda-mbr
d7afb9f23280448a2fb17c68c9a9a616  sda-pt.parted
941f755ece9026a3920d3adbe8f792a3  sda-pt.sf
d689fa61b4c52ed54b26deac15c1c670  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
8ce2de2d5355ff76af93a7ce7ab3abb5  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
b627ae81f9e3a49aae9fb5791d228d6a  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
b092819850ba385b68ff80614f217ae6  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
90c3dbc7aa260eec3a964db77badbea8  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
5c3973af242e055b6270495ac6b6f5bb  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
1a208f169db0f69e8c64e9ea92aa9aa2  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
bfd0c2cd689008f04038c7eb04d22884  swappt-sda1.info
6c5ab505b3fef47e6bed08bbaf387b334939a4e2  Info-dmi.txt
2051eccb6d563e6bf4d4220a899b32e6f968d114  Info-lshw.txt
94a7de99652a2c0106b21ba95607152ecbdc0531  Info-lspci.txt
14b1c1743c81efeb786102d27ab324499ba9f80c  Info-packages.txt
11d86e641522a7f511dbe3bf0dfc256c8d2c92f2  MD5SUMS
1f585c6ac9664adc84d9783f93535bd1964ef561  clonezilla-img
8fdca4e3395cc1b00dcc5438212ce344f7873a8f  disk
4781b9086ca835aeb4f1a52c61692e307c468d79  parts
7168ff0d76577b3dbc0715e8367007bc4e1e3321  sda-chs.sf
8975145473d801e1ca9a79264968f4e9532589ab  sda-hidden-data-after-mbr
88442795852de23125da93c30ace95a04abcf2ca  sda-mbr
10979c3e75d3e907d5c818ac78d3d6312adc0a38  sda-pt.parted
564f5ed69a7c6929f3baf2364daacb091ff59210  sda-pt.sf
d2222be5e8d5af5f10ab5a73c8e7a9aaf2b8f9a4  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
5195f0fb31383d84dfd876f837176f60a4b03833  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
e962f78d7a73f1463cc25a5670569712daf96e27  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
5513c65b07940dbe8b910219eaf67ba8eabd0cfc  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
7eef0c5c8aaf3e7f1bab4506399311560f1d4543  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
d27581943604b5e12908731849e9ec01ce2f1392  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
765700125130885b8ad9a2281ed1b75392d6e43c  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
e970ed624202a516347eea4c143547cacad35328  swappt-sda1.info

Toshiba NB-500. (13 paquets)

MD5SUMSSHA1SUMS
d2422ee6f95dcd45dbdef06ff2fbb380  Info-dmi.txt
895dae153e5316e8e64fda531fa2ff89  Info-lshw.txt
982ba2dc646b96d6f2f946f5e38ea77a  Info-lspci.txt
40565c961b34dee948edd659a9d01b0c  Info-packages.txt
84f6bf10d84c171a2630a153ac12411b  disk
78e2ef5db5a5ae565f0126754ae33c6a  parts
bd639661ec2c3b239a71d20edecf1d33  sda-chs.sf
fd355649b8461fe046208de9401893b2  sda-hidden-data-after-mbr
8a59a24b85b70979e40165174118b277  sda-mbr
f977cb6ada76512a4c450b4fe84d402c  sda-pt.parted
fc694444748e60156269016afc49bde3  sda-pt.sf
71d3f936e6397205918ab8740fddd197  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
6075620a4380acb4e67e449d6dbed75b  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
000fcde6cae40e0e101d4f0da8dc16ab  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
8e418e1fc007c40dfb6ffac53ba64e68  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
0f33bda942284b8681f09995a25d5e27  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
d846dde721c293f154daa970d2c0ba79  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
495bc4bdab354dc639877acc1bc6cbe8  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
d00e752cb95370fb6f166c4228c1c028  swappt-sda1.info
22ef5d3905487f8c859bc93d2f2860071c0aed16  Info-dmi.txt
d230efa9664482e9116384e2d6fc02a7de3b091e  Info-lshw.txt
f6dd5f02eed6679482e1314a90129c8c680296e5  Info-lspci.txt
43e22b1829c1ce90ecd3ddc084c3286372c6c09e  Info-packages.txt
aa7ffb94e682b6976008df91951e5ff063a4775a  MD5SUMS
8fdca4e3395cc1b00dcc5438212ce344f7873a8f  disk
4781b9086ca835aeb4f1a52c61692e307c468d79  parts
2459ca66781a932a9b0a164b6c78e5e6b466ec00  sda-chs.sf
696d54fe65349a044fb2b945ffaa83cb1a98843c  sda-hidden-data-after-mbr
7c29c032ee62b8675b6c73d40b7466c351201d37  sda-mbr
eeb5b2b788724d5d4fe59fdf325d0563ef30baf1  sda-pt.parted
acd5e529da24ce162ea274b21fd9fbb36375c464  sda-pt.sf
abe968100495a156cd08f6ea236403461d4ac40c  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
8503b84ce2b69c97e987678f54fe4415c408346f  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
3795398c34f6567191f12875517aa1a8860522de  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
fe1d084e92fa5b2670b4bf28ee2e62be91f58618  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
09135a90d333f8dc5ee74c4e92baea67b31bc799  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
12848e0c5602000d1f6b659842a32e8fe1b80274  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
dc66a69f9765945f7d755860f7e7b2e503836dc5  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
0d64c7566f21cef3b82811c22b1f506e11ea55e9  swappt-sda1.info

Asus Seashell 1015CX.(12 paquets)

MD5SUMSSHA1SUMS
8191acb20364a7a74fc8c34d9fc93b60  clonezilla-img
84f6bf10d84c171a2630a153ac12411b  disk
a55267e11b58db820b939d4b547aaf12  Info-dmi.txt
028d3743131cbc76d66daf2de658f51b  Info-lshw.txt
106916a6013eb73e94ffd972b2383453  Info-lspci.txt
a85f541ae3fd46b8650f48a69e0a4c8f  Info-packages.txt
78e2ef5db5a5ae565f0126754ae33c6a  parts
41e7f7b3d0b364b5c47a3196c9fdfd1e  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
29407a421b14c3fdf7f7318186a92c4e  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
accb4ac7620b59aa7e52c76d56e27c8c  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
f81e14e178dc11087168a32f8323bfdd  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
971465069fb0fa89e718c1808995983a  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
ab212a92522707b373f922737f5ef2bf  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
7e307987da3a985a4f92bc4e71c9dcb3  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
9d2db7ecb66bb1cb5b6d2185c18515af  sda-chs.sf
7a35c37d38088553c38d0f67c0d49965  sda-hidden-data-after-mbr
a047afb45a099ec92d66763af88f06d1  sda-mbr
98249db1782d753c2e45758ee99295a2  sda-pt.parted
177f11fb1f0032f0039d0403bbf1b70c  sda-pt.sf
7b6029c5a6571104d3fcf8c82248a944  swappt-sda1.info
51f66a1fb4490b3f8660e2d43d9daacd8285f8a4  clonezilla-img
8fdca4e3395cc1b00dcc5438212ce344f7873a8f  disk
8a03055b37836ff8d725a712481678a62701a5bf  Info-dmi.txt
73da05d730f0728c3340b30d02b8f69efd11edd5  Info-lshw.txt
127e74c6fe5101e4558bf97987d208506869ecc9  Info-lspci.txt
4a188f13550a12b841ec956cc7799a81dafa10c1  Info-packages.txt
719def18e5fa30a0fa72723453b5838410e4d3fc  MD5SUMS
4781b9086ca835aeb4f1a52c61692e307c468d79  parts
56f0ca45821abc9cd7e3544305bb77ac95cdb477  sda2.ext4-ptcl-img.bz2.aa
c30a59a816876b6c85b45ee1b1bbe12ffe5c9878  sda3.ext4-ptcl-img.bz2.aa
3fca5642be2849b784dbb0d0d0b39fe698b5271c  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.aa
c252949871ea8cc318d501ca77b3b5f23c3bff32  sda5.ext4-ptcl-img.bz2.ab
2a919028b920e4fef6aa0e16a7b7876d59565c0d  sda6.ext4-ptcl-img.bz2.aa
6e6f947cbfcfaa966ee0b917b40e7b0931419bce  sda7.ext4-ptcl-img.bz2.aa
7f7ce1dc249a4ca93f0eeede67aece744ad6b8b4  sda8.ext4-ptcl-img.bz2.aa
6ef0de2381e027d1306a23d9de3620609b41d083  sda-chs.sf
d9e827d12aef84fd837c1eabdef7f16007bd8510  sda-hidden-data-after-mbr
5bfcc80fb05a66ea8057e3f2a4e1b2ca287ff913  sda-mbr
ef467b742e19b6e55f06bc39052cd3e75c1abc4a  sda-pt.parted
b57366b9b3e1c8b68c65688f2d9f1f0d1b9d5a9e  sda-pt.sf
562bb1eadc16fa18b1ab5ec957179fe8af2e09ea  swappt-sda1.info